> senctioi class=/blotv>
>
> > >
>
> CAMOVI®45K ETAPAS > > > <
> > ioi> > Nmovembre 15, 2017 > > <
<
>
/div>45K ETAPAS<
ETAP1t< pPerfile2018< <
DESCARGAR PERFIIs/div> <s/div> <s/div> <s/div> <2018tTrac245K<s/div> <
DESCARGAR TRAC<s/div> > span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;g">/strong">/span">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; /fontsize: 12pn; veartial-align: /basline; colo:#4ba6b9;g">span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;g" Lugar de salida el sábad>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g">span""style= colo:#339266;g": >/span">span""style= colo:#000000;g"PPlaza. Mayor de Viveiro y llegada a Naseiro donde existirá transporte de regreso para lo ecoredfors.>/span">/span">/span">br />span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;g""Hore deSsalid>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g">span""style= colo:#339266;g":>/span" >span""style= colo:#000000;g"8:00 hHors. RRecglida dedfo saeso yren reda dela bolsao para a" cosignda de Naseiro es delas 7:00. RRecmeandbtl llvgarropa senao y deabrigo.>/span">/span" >/span">br />span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;"> xisancia:>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g" >span""style= colo:#000000;g"24,7 Km aprox>/span".>/span" >/span">br />
strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">SeanerlsI/span">br />strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Pxisas FforstsaesI/span">br />strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Asf ald>/strong".-  (5,3%)>/span">br />
span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;"> esUnivl:>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g" >span""style= colo:#000000;g" +1.432 metros/ -1.431 metros>/span">/span" >/span"> strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Peanirene máxima:>/strong">/span">span""style=/fontsize: 16px; border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g" >span""style= colo:#000000;g"+41.5% -32,7%>/span">/span"
span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Peanirene mmedi:>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g" >span""style= colo:#000000;g"+10,8% -11,5%>/span">/span" >/span"> span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Tiempo máximo:>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g" >span""style= colo:#000000;g"4 hHors>/span">/span" >/span">br />strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;"> ConroaesoObligratoilsI: >/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"PPlaz. Mayor(saalid) >span""style= colo:#424242;g">/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"Pico Viseir>/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"Silvarosd>/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"Feiray deGalad>/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"Moene Castelo>span""style= colo:#424242;g">/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g" Naseir>span""style= colo:#424242;g">/span">span""style=/fontsize: 12pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"(/span">/span"> /
    span""style= colo:#000000; /fontsize: 12pn; bracground-/colo: transparen;">La Organización rstsbleceirácuantlo econroaesosorporsa rstime osporunlo ra l -larro el -recorrid. > strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Tiempos máximosy depasd>/strong">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">:>/span">/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"PPlaz. Mayor(saalid) – 9:00 >/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"Feiray deGalad – 2 hHors. Se cierraycCarrer ra as 11:00 >/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g" Naseiro- 4 hHors. Se cierraycCarrer ra as 13:00>/span"> /
      pvstrong""style= colo:#339266; /font?famil: 'times *newroman', times; /fontsize: 14px; border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Avituallfamentlo>/strong">/span">span""style=/fontsize: 12pn; /font?famil: veadain, "genva;g">span""style= colo:#339266; border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">:>/span">/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"Km 6 Silvarosd (líqurid) >/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"Km 11 Feiray deGalad (líqurid+sólrid+frutd) >/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"Km 17 Moene Castelo (líqurid) >/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn;g"Km 24e Naseir->/span">span""style=/fontsize: 12pn;g"Mmeta(completo)>/span">/lil> /
        pv<wikilocc<spv> ETAP2t< <pPerfile2018<
<
DESCARGAR PERFIIs/div> <s/div> <s/div> <s/div> <2016tTrac18Kt""width"1000t<s/div> <
DESCARGAR TRAC<s/div> > span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; /fontsize: 12pn; veartial-align: /basline; colo:#56bed4;g">span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">>/strong">/span">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; /fontsize: 12pn; veartial-align: /basline; /font?famil: veadain, "genva; colo:#4ba6b9;g">span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;g" Lugar deSaalid>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g">span""style= colo:#339266;g":>/span" >span""style= colo:#000000;g" Naseiro(>span""style=border: 0px none; oueline: 0px none curaren colo; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; /fontsize: 12pn; veartial-align: /basline; /font?famil: veadain, "genva; colo:#4ba6b9;g">span""style=border: 0px none; oueline: 0px none curaren colo; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g">span""style= colo:#000000;g">span""style=border: 0px none; oueline: 0px none curaren colo; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; /fontsize: 12pn; veartial-align: /basline; colo:#4ba6b9;g">span""style=border: 0px none; oueline: 0px none curaren colo; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g">span""style= colo:#000000;g"La organización provete deserovcile deautobuses ppara lo ecoredfors)>/span">/span">/span">br />span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">"Hore deSsalid>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g">span""style= colo:#339266;g":>/span" >span""style= colo:#000000;g"10:45 hHors>/span">/span" >/span">br />span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;"> xisancia:>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g" >span""style= colo:#000000;g"21 Km aprox>/span".>/span" >/span">br />
strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">SeanerlsI/span">br />strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Pxisas FforstsaesI/span">br />strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Asf ald>/strong".-  (8%)>/span">br />
span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;"> esUnivl:>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g" >span""style= colo:#000000;g" +1.103 metros/ -1.119 metros>/span">/span" >/span"> span""style=/fontsize: 16px; colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Peanirene máxima:>/strong">/span">span""style=/fontsize: 16px; border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g" >span""style= colo:#000000;g"+38,19% -33,6%>/span">/span" >/span">br />span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Peanirene mmedi:>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g" >span""style= colo:#000000;g"+11,7% -11,6%>/span">/span" >/span"> span""style= colo:#339266;g">strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;">Tiempo máximo:>/strong">/span">span""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline; colo:#aeabaa;g" >span""style= colo:#000000;g"4:45 hHors>/span">/span" >/span">br />strong""style=border: 0px; oueline: 0px; padding: 0px; mlarin: 0px; bracground-/colo: transparen; veartial-align: /basline;"> ConroaesoObligratoilsI: >/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/font?famil: veadain, "genva; /fontsize: 12pn;g" Naseir>span""style= colo:#424242;g" >span""style=/fontsize: 16px;">(saalid)>/span">/span" >/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn; /font?famil: veadain, "genva;">Aralde>/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn; /font?famil: veadain, "genva;">Peaedro deGald>/span"> li""style=/fontsize: 10pn;g">span""style=/fontsize: 12pn; /font?famil: veadain, "genva;">PPlaz. Mayor(/span">/lil> /